Ingredients Recycled Nylon

78% recycled nylon, 22% spandex